Hoşgeldiniz, Giriş Yapın veya Kayıt Olun.

5. Deneysel Hematoloji Kongresi - DoubleTree by Hilton Hotel - Malatya - 27 - 29 Nisan 2018

KONGRE BİLGİLERİ

Skip Navigation Links
 

Bilimsel Program

                 VI. ULUSLARARASI KATILIMLI DENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ,

            19-21 NİSAN 2019 - NOVOTEL, GAZİANTEP

BİLİMSEL PROGRAM 

 

 HEMATOGENETİK VE HEMATOPATOLOJİ KURSU

 Otele giriş ve kayıt

 19.04.2019-CUMA    ( SANKO ÜNİVERSİTESİ )

 08.20 Otelden Sanko Üniversitesine Transfer

08.45-09.00 KURS AÇILIŞ KONUŞMASI

 

           Dr. Mehmet Yılmaz Dr. Güray Saydam Dr. Ali Ünal

 

HEMATOGENETİK KURS-1

 

Oturum Başkanları; Dr. Ali Ünal - Dr. Zafer Çetin

 

09.00-09.20 İlaç Direnci ve Moleküler Mekanizmaları 

            Dr. Aysun Adan 

 

09.20-09.40 Akut myeloblastik lösemi genetiği

            Dr. Mona El Khatib

 

09.40-10.00 Multipl myeloma gelişiminde moleküler mekanizmalar ve risk faktörleri 

            Dr. Oral Nevruz

 

HEMATOGENETİK KURS-2

 

Oturum başkanları; Dr. Mehmet Şencan -  Dr. Simten Dağdaş

 

 10.00-10.20 Kronik Lenfositer Lösemi Genetiği

            Dr. Murat Yıldırım 

 

10.20-10.40 MDS Genetiği  

            Dr. Yusuf Özkul

 

10.40-11.00  Kanserde Hücre Ölümü ve Bağışıklık 

            Dr. Ayten Nalbant

 

11.00-11.20 KAHVE ARASI

 

HEMATOGENETİK KURS-3

 

Oturum Başkanları;  Dr. Rıdvan Ali –  Dr. Sibel Oğuzkan Balcı

 

11.20-11.40. KML’de ilaç Direnci ve Mutasyonlar

            DrGüray Saydam

 

11.40-12.00 MPH ‘da JAK 2 ve Diğer Genler

            Dr. Yusuf Bilen

 

12.00-12.20 Juvenil Myelomonositik Lösemi Genetiği

            DrMustafa Merter

 

12.20-13.50 ÖĞLE YEMEĞİ

 

HEMATOPATOLOJİ KURSU

 

Oturum Başkanları; Dr. Hasan Kaya-Dr. Kemal Bakır

 

13.50-14.10 Hematolojik Maliğnitelerin Tanı Ve Takibinde Flow Sitometriyi Nasıl Kullanalım ?

            Dr. Yavuz Köker

14.10- 14.30  Hematolojik Malignitelerde Flow sitometri Örnekleri

            Dr. Zeynep Karakan

14.30-14.50. Akut Lösemilerde Patoloji Tanısı Nasıl Konmalıdır ?

            Dr. Özlem Canöz

 

14.50-15.10 KAHVE ARASI

 

Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Turgut - Dr. Hakan Göker

 

15.10-15.30. MDS’de Patoloji Tanısı Çok Mu Zor ?

            Dr. Işınsu Kuzu 

15.30-15.50. Kemik İliğinde Düşük Dereceli B hücreli Lösemi lenfoma infiltrasyonlarına patalojik

                     yaklaşım nasıl olmalıdır ?

            DrMine Hekimgil

15.50-16.10 Myeloprolferatif Hastalıklarda Patolojik Tanı

            Dr Sibel Cangı

16.10 -16.30  SANKO ÜNİVERSİTESİ - NOVOTEL TRANSFER  

 

19.00 - 21.00  AKŞAM YEMEĞİ 

 

 

 

 

20.04.2019 - CUMARTESİ ( NOVOTEL CONVETION CENTER )     SALON  A

 

08:30 KONGRE AÇILIŞI 

 

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Ali Ünal     ( Dernek - Kongre Başkan )

Prof. Dr. Osman İlhan ( Dernek - Onursal Başkan )

Prof. Dr. Salih Murat Akkın  ( Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan )

Prof. Dr. Güner Dağlı  ( Sanko Üniversitesi Rektör )

KONGRE AÇILIŞ OTURUMU

Oturum Başkanı; Dr. Güner Dağlı - Dr. Osman İlhan 

 

09.00 -09.30  Bilim Zihniyetimize Eleştirel bir bakış 

            Dr. Fahrettin Keleştimur 

 

09.30 -10.00  Türkiye'de Bilim, Bilimsel Araştırmalar ve Geleceği 

            Dr. Emin Kansu 

 

10.00-10.30   Kanserde Hücresel Tedavinin Geleceği; Eğitilmiş T Hücreler

            Dr. Ali Uğur Ural 

 

10.30 -11.00  Kanserin Moleküler Biyolojisi 

            Dr. Yusuf Baran 

 

11.00 -11.20   KAHVE ARASI            

 I. OTURUM 

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLER OTURUMU

 

Oturum başkanları; Dr.Serdar Bedii Omay - Dr. Güray Saydam

 

11.20-11.50. Akut Lenfoblastik Lösemi’de Antikor Temelli Tedaviler

            Dr. Anıl Tombak

 

11.50-12.20 Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemi;  Tedavi Sonrası Uzun Dönemde Komplikasyonlar ve   

                    Tedavisi

            Dr. Ant Uzay

 

12.30-13.30  ÖĞLE YEMEĞİ 

 

II. OTURUM

 

AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ OTURUMU 

 

Oturum Başkanları; Dr. Orhan Ayyıldız  Dr. Mehmet Sönmez 

 

13.30-14.00  AML'de  Hangi Genetik Mutasyonlar Tedaviye Yön Veriyor ?

           Dr. Mahmut Yeral 

14.00-14.30  Akut Myeloblastik Lösemi Tedavisinde  Yeni Ajanlar 

           Dr. Abdullah Karakuş 

    

III. OTURUM 

 

MULTİPLE MYELOMA OTURUMU

 

Oturum Başkanları;  Dr. Vahap Okan- Dr. Emin Kaya

 

14.30-15.00 Yaşlı Unfit Multipl Myelomada Tedavi Ve Risk Faktörleri

            Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık

 

15.00-15.30 Multipl Myelomada Yeni Tedavi Modaliteleri

            Dr. Seçkin Çağırgan

 

15.30-16.00 KAHVE ARASI

 

IV. OTURUM

 

KLL OTURUMU

 

Oturum Başkanları; Dr Gülsüm Özet- Dr. Nil Güler

 

16.00-16.30. Kronik Lenfositik Lösemi Tedavisinde Yeni Stratejiler

            Dr. Mehmet Yılmaz

 

16.30-17.00. WALDENSTRÖM; Güncel Tanı Ve Tedavi

            Dr. Gül İlhan

 

V. OTURUM

 

LENFOMA OTURUMU

 

Oturum başkanları; Dr. Burhan Ferhanoğlu- Dr. Levent Ündar 

 

17.00-17.30. İleri Evre Hodgkin Lenfoma’da Risk Temelli Tedaviler

            Dr. İlhami Berber   

 

17.30-18.00 Agressif Lenfomalarda Güncel Tedaviler

            Dr. Özgür Mehtap

 

18.00-18.30 Folliküler Lenfoma Tedavi ; Nerede Başlayıp Nerede Duracağız

            Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz

 

18.30- 19.00  Akılcı İlaç Kullanımı 

            Dr. Kamil Vural 

 

20.04.2019 - CUMARTESİ ( NOVOTEL CONVETION CENTER )     SALON  B

 

13.30 – 14.10   OLGULAR EŞLİĞİNDE AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ

Oturum Başkanları : Dr. Sami Kartı – Dr. Serdal Korkmaz

   1. Olgu         İlknur Karatekin 

   2. Olgu         Latife Merve Oktay 

   3. Olgu    Dr. Ahmet Ziya Şahin

   4. Olgu    Dr. Dilara Fatma Akın Balı 

14.10 14.50 OLGULAR EŞLİĞİNDE MULTIPLE MYELOMA

Oturum başkanları, Dr. Düzgün Özatlı – Dr. Mehmet Dağlı

     1. Olgu          Simge Erdem

     2. Olgu          Ceren Gümüşel 

     3. Olgu    Dr. Ayşe Birekul - Gülşen Buğday 

     4. Olgu          Buket Özel 

 

14.50 – 15.10  KAHVE ARASI

 

15.10 16.40  KLİNİK VE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR OTURUMU

Moderatörler ; Dr.Hamdi Akan , Dr. Ali Ünal , Dr Burhan Turgut ,Dr Mehmet Ali Özcan

Klinik Araştırmalarda son gelişmeler

Dr.Hamdi Akan

Klinik Araştırmalarda Sorunlar – Çözüm Önerileri ;

             Dr. Mehmet Ali Özcan , Dr. Ali Ünal , Klinik Araştırma Yöneticileri ve Saha  

             Koordinatörleri

Deneysel Araştırmalar ; Nasıl Başlar – Nasıl Başarırız

             Dr. Melis Kartal Yandım

 

16.40 – 17.00  KAHVE ARASI

 

17.00 – 17.40  OLGULAR EŞLİĞİNDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

Oturum Başkanları ; Dr.Filiz Vural, Dr. Alev Akyol 

      1. Olgu   Dr. Hacer Berna Afacan Öztürk

      2. Olgu   Dr. Didar Yanardağ Açık

      3. Olgu   Dr. Eren Aslan Davulcu 

      4. Olgu   Dr. Aysun Şentürk Yıkılmaz 

17.40 – 18.20  OLGULAR EŞLİĞİNDE MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR

Oturum Başkanları ; Dr. Oktay Bilgir , Dr. Güçhan Alanoğlu

       1. Olgu          Mehmet Hanifi Kazancı 

       2. Olgu    Dr. Gülkan Özkan

       3. Olgu    Dr. Didar Yanardağ Açık 

       4. Olgu    Dr. Hatice Terzi 

18.20 – 19.00 OLGULAR EŞLİĞİNDE AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ

Oturum Başkanları ; Dr.Cengiz Demir , Dr. Emin Kaya

       1. Olgu   Dr. Salih Sertaç Durusoy

       2. Olgu   Dr. Hacer Berna Afacan Öztürk

       3. Olgu         Gamze Gülçiçek

       4. Olgu   Dr. Bilal Aygün 

       5. Olgu         Huriye Çelikzencir 

19.30 AKŞAM YEMEĞİ

 

21.04.2019 -PAZAR ( NOVOTEL CONVETION CENTER )

 

VI. OTURUM 

 

MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU

 

Oturum başkanları; Dr. Birol Güvenç - Dr. Şehmuz Ertop

 

09.00-09.30. Evolving Of CML Treatment

            Dr. Giuseppe Saglio

 

09.30-10.00. Myeloproliferatif Hastalıklarda Splenomegali Nasıl Tedavi Edilmeli (veya

                     Myelofibrozis’te Tedavi Yönetimi)

            Dr. Eylem Eliaçık

 

Oturum Başkanı; Dr. Hamdi Akan 

 

10.00-10.30  İnvazif Fungal Enfeksiyonlar 

            Dr. Mustafa Namıduru 

            

10.30-11.00. KAHVE ARASI

 

VII. OTURUM

 

KEMİK İLİĞİ YETMEZLİKLERİ OTURUMU

 

Oturum başkanları: Dr. Ali Ünal - Dr. Şahika Zeynep Akı

 

11.00-11.30. PNH’de Gebelik, Breakthrough Hemoliz, Trombozu Nasıl Tedavi Edelim ?

             Dr. Ayşe Tülin Tuğlular

 

11.30-12.00 Myelodisplastik Sendromda Hedef Tedaviler?

            Dr. Mehmet Ali Özcan

 

12.00-12.30 Eltrombobag Tedavisi ; Nerede, Ne Zaman, Kime?

            Dr. Bülent Eser

 

12.30-13.00 KAPANIŞ

 

 


Bu sitenin mali hakları
Deneysel Hematoloji Derneği'ne aittir.

Bistur Turizm TEL: +90 (342) 339 97 20 FAX: +90 (342) 335 25 73
Prof. Muammer Aksoy Blv. Tuba Apt. 71/A / GAZİANTEP

by: Çelebi Mühendislik